SPLITSKO LJETO 2014.
MAČ - DJEVOJČICE DO 12 g.
Split, 7.6.2014.

      Tableau of 16

 GALIĆ Ana  CRO
       GALIĆ Ana
16         
         GALIĆ Ana
 RADELJA Ivana Matija  CRO       10/4
       RADELJA Ivana Matija  
 VLATKOVIĆ Bruna  CRO     10/6  
           GALIĆ Ana
 ŠPOLJAR Lara  CRO         10/4
       ŠPOLJAR Lara    
12             
         ŠPOLJAR Lara  
13            10/5  
       LEGAC Gloria-Dahlia    
 LEGAC Gloria-Dahlia  AUT        
             GALIĆ Ana
 MAJDANDŽIĆ Maja  CRO           10/5
       MAJDANDŽIĆ Maja    
14             
         MAJDANDŽIĆ Maja  
11            10/9  
       VUČEVIĆ Lavia    
 VUČEVIĆ Lavia  CRO        
           MAJDANDŽIĆ Maja
 VLATKOVIĆ Ana  CRO         10/9
       VLATKOVIĆ Ana  
10           
         VRGOČ Marija
15            10/7
       VRGOČ Marija
 VRGOČ Marija  CRO    

 
Document Engarde - 11.6.2014 14:15:13